Vibeholm

Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby Matr. nr. 19k af Brøndbyøster By

Resumé

Gården lå oprindeligt i Brøndbyøster Landsby. Efter udskiftningen i 1780, hvor landsbyjordene blev omfordelt, flyttede gården ud på dens nuværende plads. I 1843 købte H.C. Fryd Vibeholm, hvor han indrettede et jernstøberi. Produktionen fortsatte afbrudt af enkelte pauser indtil 1867. Vibeholm var i en periode i sameje med Ludvigshåb. Efter 2. Verdenskrig blev Vibeholm købt af Nordiske Kabel og Traadfabrikker, der byggede et meget stort industrielt kompleks på gårdens jorder. Her blev produceret kabler, ledninger m.m. I dag er Vibeholms bygninger stadig bevaret og bruges af NKT’s administration. Der er ikke offentlig adgang til ejendommen, men den kan ses fra Vibeholms Allé.

- Læs hele historien herunder

Gården lå oprindeligt i Brøndbyøster Landsby. I 1782 flyttede den ud på dens nuværende plads, efter at landsbyjordene var blevet omfordelt. I 1843 købte H.C. Fryd Vibeholm, hvor han sammen med C.C.Shubart indrettede et jernstøberi. I 1850 købtes Spanagergård til beboelse for arbejderne. Fryd fik tilladelse til at sammenlægge de to ejendomme og drive dem under et.

Ved folketællingen i 1850 er registreret de ansatte, der boede på Spanagergård. Der var i hvertfald 13 støberiarbejdere m.m. Dertil kom deres familier, som i nogle tilfælde boede på gården. Stillingsbetegnelsen var – foruden almindelige håndværksfag – formere. Mest sandsynligt er det, at den dominerende produktion har været landbrugsmaskiner.

Hos familien Fryd på Vibeholm var der hele syv tjenestefolk – heriblandt en guvernante.

I 1855 ser det ud til, at industrieventyret er overstået indtil videre. Nu bor der ingen støberiarbejdere på Spanagergård, som kun beboes af en gårdmand og hans familie. Fryd er blevet skilt, og Vibeholm drives nu ved en forvalter.

I 1858 overtages støberiet af David Frederik Løwener og hans kompagnon lotterikollektør Isach Moses Jacobsen. Løweners bror drev et stort jernstøberi på Christianshavn, hvor han beskæftigede 200 mand. Støberiet var nok på det tidspunkt Københavns største og et af de første, der havde dampmaskine. Støberiet blev i 1857 overdraget til sønnen V. Løwener. Det er altså sandsynligvis i forbindelse hermed, at Løwener flytter til Brøndbyøster.

Der eksisterer stadig et firma med navnet V. Løwener, der i dag ligger i Albertslund, og producerer bl.a. elektrisk måleudstyr.

I 1867 afhændede Løwener både Spanagergård og Vibeholm, og det ser ikke ud til, at støberidriften nogensinde blev genoptaget.

Der lå en overgang et teglværk på Vibeholms jord, ligesom der var et nord for ejendommen Kroghslyst. I forbindelse med brandtaksation er der registreret teglovn, tørrelader, dampmaskine samt arbejderboliger. I folketællingen 1860 er der på Vibeholm registreret en teglværksbestyrer og en teglbrænder.

Efter 2. Verdenskrig blev Vibeholm købt af Nordiske Kabel og Traadfabrikker, der byggede et meget stort industrielt kompleks på gårdens jord, hvor der blev fremstillet kabler, ledninger m.m.

I dag er Vibeholms bygninger bevaret og bruges af NKT’s administration. Der er ikke adgang til ejendommen, men den kan ses fra Vibeholms Allé.