Nordiske Kabel- og Traadfabrikker (NKT)

Vibeholms Allé 25, Brøndby Matr. nr. 19k af Brøndby By

I 1891 etablerede H.P.Prior en virksomhed kaldet Nordisk Elektrisk Ledningstråd- og Kabelfabrik i København.

Virksomheden ekspanderede bl.a. ved at opkøbe konkurrerende foretagender i branchen, og der oprettedes således et stort kabelværk i Middelfart. Navnet ændredes efterhånden til Nordiske Kabel- og Traadfabrikker.

I 1944 købte virksomheden gården Vibeholm i Brøndbyøster for at sikre sig jord til at opføre en ny fabrik, der kunne aflaste værkerne på Frederiksberg og Amager. I 1951 begyndte opførelsen af fabrikken på Vibeholms jord, og det skete med de mest moderne byggemetoder. Betonelementer blev fremstillet i forvejen og kørt på plads på stedet. Derfor voksede fabriksanlægget hurtigt, og i 1954 stod det færdigt.

Fabrikken blev opført med et tilskud på 102 mill. kr. fra den amerikanske Marshall-hjælp, der støttede opbygningen af den europæiske industri efter krigen. NKT’s fabrikker blev en af Danmarks største industrivirksomheder.

Også produktionen var tilrettelagt efter de mest moderne metoder. Ideen var, at kabelfremstillingen foregik i én lang proces, den såkaldte “flydende prouktion”. Råvarerne kom ind i den sydlige ende, og op gennem fabrikshallerne var oplagret de fornødne materialer. De færdige kabler kom så ud i den nordlige ende. Derfor blev fabrikken meget langstrakt. Hele området er en kilometer langt, og grunden er en halv million kvadratmeter.

I dag er der rykket en del andre virksomheder ind på området, som i dag kaldes Priorparken, efter NKT’s stifter, H.P.Prior.