Udviklingen af Avedøre Stationsby 1969 – 1970

Udviklingsplaner fra 1969

Teknikerudvalgets rapport for Avedøre Stationsby (Se Fig. 1 )

Grundplanen er væsentligt den samme som blev bygget. Men især institutionsbåndet ændrede sig fra det først tænkte. Institutionsbåndet gik gennem Bymuren ud til volden Gymnasium tænkt ind i institutionsbåndet til venstre. Da den bliver bygget udenfor båndet forsvinder et stykke af bymuren i nord. 2 skoler og ikke én. Da prognoserne for børnetallet pegede i den retning. Kirke, fritidshjem, ungdomsklub, hvor der nu er bibliotek. Administration, bibliotek, hotel, sygekasse, klinikker, m.m. i 1.-2.sal i store hus. Butikscenter, hvor der nu er bypark. Børnehaver og vuggestuer i en lidt anden placering.

Udviklingsplaner fra 1970

KBI skitseforslag 1970 – Tekstplan (Se Fig. 2)

I 1970 løber Bymuren som det senere bygges. Gymnasiet har fundet sin plads og hullet i bymuren ud mod volden er lukket.

Men det store butikscenter i byparken ligger der stadigvæk. Der er foretaget en analyse, der viser kundeunderlag i Avedøre til et center af denne størrelse.

Parkeringspladsen foran Store hus er en P-kælder. Hvad der skulle være over den er usikkert. Der er 2 skoler og kirken ligger ved siden af svømmehal øst for skolerne.