Den nordlige del af Avedøre Stationsby

Et stort afsnit af stationsbyen med ikke mindre end 1.039 lejligheder og 127 ungdomsboliger blev påbegyndt i november 1977. Oprindelig var det planen at opføre byggeriet i et stræk, men økonomiske og politiske forhold medførte en ændret lovgivning, der ikke tillod et så stort samlet byggeri. Det blev derfor nødvendigt at fordele opførelsen på tre etaper, og først i 1981 var projektet fuldført.  Boligerne er fordelt i rækkehuse og fireetagers boligblokke. Disse blokke udgør den nordvendte del af “bymuren”, og den vej, de ligger ved, har man med streng konsekvens netop døbt Bymuren.

“Fæstningsbyen” er en realitet

I dette omfattende projekt er de tanker, der lå bag stationsbyens arkitektoniske udformning, kommet til fuld udfoldelse.

Det tilstræbtes at bryde storbyggeriets traditionelle monotoni, og med dette for øje spillede arkitekterne på alle de strenge, der stod til deres rådighed. Bebyggelsesplan, beplantninger, variationen i boligtyper, farvesammensætningerne i husenes grovrillede betonfacader osv. – alt tog sigte på at skabe et harmonisk særpræg.

Anskaffelsessummen androg godt 351 mio. kr. Som det normalt er tilfældet med store byggearbejder, blev der under detailprojekteringen af stationsbyen foretaget en række ændringer i de oprindelige planer.