Nødlanding under krigen

Gammel Køge Landevej 580, 2660 Brøndby Strand Matr. nr. 16ah af Avedøre By, Avedøre

Den 29. juli 1943 (Kl. 10.12) nødlandede et Boeing B-17F 42-30146 (TS-A) på Avedøresletten. Bombeflyet indgik i en flyeskadrille, der lettede fra en militær flyveplads i Bury St. Edmunds i Suffolk, for at udføre et bombetogt over Warnemünde i Tyskland. På vejen mod Tyskland blev flyet nødt til at nødlande på Avedøresletten, ca. 150-200 m fra Kasernen og Avedøre Tværvej.

Øjenvidneberetning om hændelsen

Piloten, Lt Ned Palmer, 42 år beretter følgende:

”Jeg havde tidligere fløjet på to togter som copilot, men den 29. juli blev en pilot syg, og jeg fik chancen som første pilot. Jeg havde ikke tidligere mødt nogen fra besætningen hvilket var lidt uheldigt. Allerede kort efter start fik vi problemer med motor nr. 2 og 3, men vi fortsatte og håbede, at problemerne ville løse sig. Ved over flyvningen af Danmark måtte begge motorer kantstilles, og da vi nåede Østersøen, begyndte vi at få problemer med motor nr. 4. Vi kunne ikke længere følge med formationen og dykkede ned til lav højde, hvor vi kastede bombelasten, ammunition og alt overflødigt, mens kursen blev sat mod Sverige. Vi prøvede at starte alle motorer igen, men specielt nr. 4 havde det ikke godt.

Vi fik landkending, og navigatøren svor på, at det var Sverige. Bombeflyet nødlandede ved Avedøre Holme på Avedøresletten den 29. juli 1943 (flyv nr. 14). Alle 10 besætningsmedlemmer blev taget til fange af tyskerne, der brugte Avedøresletten til øvelser.

Efter 10 minutter, hvor vi havde kikket efter en flyveplads, fandt vi en stor mark, der var egnet til en nødlanding. Vi gjorde en enkelt overflyvning, og gik derefter ind med hjulene oppe. Det var min bedste landing i en B -17. Da flyet var stoppet, var vi alle glade ved udsigten til nogle dages ferie i Sverige. Jeg kravlede ud af vinduet ved pilotsædet, og ud på vingen, hvor jeg til min store forbløffelse opdagede, at vi var omringet af tyske soldater. Efter et kort forhør, blev vi transporteret til København, hvor vi, overnattede. Næste dag gik det syd på med tog og med færge til Rostock. Via Berlin kom vi til Dulag Luft ved Frankfurt am Main. De fire officerer kom senere til Stalag Luft lll, hvor vi tilbragte resten af krigen.”

Link til beretning

Flyet overtages af tyskerne

En bjærgningskommando fra Værløse undersøgte flyet og fandt, at skaden ikke var større end at man ville gøre et forsøg på at reparere det. Flyet blev demonteret og bragt til Kastrup og med reservedele hentet fra Tyskland lykkedes det Heinkelværkstederne at gøre flyet flyveklar i løbet af et halvt år, men nu forsynet med bjælkekors og swastika. Hårdnakkede rygter har siden hævdet, at en af de amerikanske piloter virkede som instruktør under testflyvningerne, men det har Lt. Ned Palmer benægtet på det kraftigste.