Hermosagård

Bygaden 82, 2605, Brøndby Matr. nr. 7a af Brøndbyvester By

Hermosagård er den bedst bevarede af de gamle Brøndbyvestergårde. Men hvorfra har den sit navn?

Hermosagård fik sit navn, da den i 1898 blev overtaget af Jens Andersen, der vendte hjem fra et ophold i Californien og gav gården navnet Hermosa, der på spansk betyder smuk.

Frem til midten af 1800-tallet var alle gårdens længer i bindingsværk og med stråtag. I 1845 blev den overtaget af Lars Sørensen. Han var en driftig bonde og blev senere sognefoged. Lars Sørensen fornyede efterhånden gårdens bygninger. Stuehuset blev som ét af de første i landsbyen nyopført som et helt, grundmuret hus i 1856 og er i dag den ældste del af gården. Nogle år senere fik det sit nuværende, karakteristiske skifertag.

Alle gårdens længer brændte i 1926, men blev genopført året efter. Derfor står årstallet 1927 over porten. Stuehuset overlevede dog branden. Stuehuset er iøvrigt opført i grundmur som en af de første bygninger i byen bortset fra skolen og præstegården.

I 1974 døde den ene af arvingerne til gården, og i 1975 købte Brøndby Kommune den, efter at der i en årrække havde været planer om et boligbyggeri på dens jord. Først i 1980’erne blev det dog realiseret.
Hermosagård bruges som de øvrige gårde i landsbyen i dag til forskellige foreningsfomål.