Gravhøje i Brøndby

Brøndby Kommune har flere steder som er navngivet efter kommunens to bevarede gravhøje, Gildhøj og Tjørnehøj. Der er Gildhøjhjemmet, Gildhøjgård, Gildhøj Privathospital, Tjørnehøjskolen og Tjørnehøjhallen. Men hvad ved vi egentlig om oldtidsminderne, Gildhøj og Tjørnehøj, i dag?

Gildhøj

Gildhøj er en ud af de eneste to bevarede gravhøje i kommunen. Oprindeligt har der været langt flere gravhøje, men de er blevet destrueret eller nedpløjet, primært til fordel for landbrug. Gildhøj stammer fra bronzealderen, altså et sted mellem 1700 og 500 f. vt., og vidner om, at der har boet folk på egnen i årtusinder.

Første skriftlige dokumentation vi har om Gildhøj er fra 1682, hvor den blev omtalt som ”Gilde Høyaass”, senere er den også blevet kaldt ”Kiel Høi”, men er altså i dag kendt som Gildhøj. Navnet menes at stamme fra en senere brug af højen. Der menes at have været afholdt muntre forsamlinger, også kendt som gilder, på højen, og deraf er navnet Gildhøj kommet til.

Gildhøj blev fredet i 1919 af Nationalmuseet. Dengang var jorden, som Gildhøj ligger på, ejet af gårdejer Hans Petersen Buur og det var ham, som Nationalmuseet udstedte fredningsdokumentet til. Hans Petersen Buur boede dengang på Gildhøjgård, som er en af de ældre gårde der endnu ligger i Brøndbyvester Landsby, langs Bygaden.

Gildhøj gravhøj er beliggende bag Brøndby Rådhus. Tæt ved Rådhussalen, inde på rådhuset, hænger et maleri, som forestiller Gildhøj, malet af maleren Ole Ring.

 

Tjørnehøj

Den anden bevarede gravhøj i kommunen er Tjørnehøj. Ligesom Gildhøj, så er Tjørnehøj også en gravhøj fra bronzealderen, som blev fredet af Nationalmuseet i 1919.

Hverken Tjørnehøj eller Gildhøj er blevet arkæologisk undersøgt endnu, så det vides ikke med sikkerhed, hvor mange gravsætninger der er i hver af højene, hvem der blev gravsat og hvad de fik med sig til livet efter døden. Dog ved vi, at gravhøje blev sat over betydningsfulde personer i samfundet, så dem der ligger, eller har ligget i højene, har haft en stor betydning i deres lokalsamfund, dengang de levede.

Tjørnehøj er beliggende ved indkørslen til Brøndby Stadion i krydser mellem Brøndby Stadion og Brøndbyvester Boulevard, tættest mod Park Allé.