Byerne langs Køge Bugt: Vallensbæk Strand

Mange af de store boligprojekter langs Køge Bugt er opført som almennyttige boliger, men i Vallensbæk var der frem til 1990′erne kun en enkelt almennyttig bebyggelse opført af KAB. I stedet er de boligbebyggelser, der er i kommunen, opført af private og udlejet privat eller solgt som ejerlejligheder.

Der er nu alligevel ikke store forskellige på byggerierne i forhold til i de andre Køge Bugt-kommuner. Og selvom Planlægningsudvalget for Køge Bugt ikke arbejdede med f.eks. Vallensbæk Stationscenter, fordi kommunen allerede var langt i sit planlægningsarbejde, er der ikke de store forskelle mellem Vallensbæk Stationscenter, Greve Midtby og Solrød Center. De lave højder, røde mursten og midterstrøg forbeholdt bløde trafikanter minder meget om hinanden, selvom Solrød Center ligger tættest på de centerplaner Planlægningsudvalget for Køge Bugt lagde.

Er de manglende forskelle på centralt planlagte og kommunalt planlagte centre udtryk for, at Køge Bugt-planens elementer er helt selvfølgelige, når en by skal planlægges uanset tid, størrelse og placering?