Brøndbyskoven

Det første træ i Brøndbyskoven blev plantet i 1952. Siden er skoven blevet ét af Storkøbenhavns åndehuller og blevet udvidet med Bakkeskoven på arealerne mellem Brøndbyøster og Avedøre.

Markerne syd for Brøndbyøster blev allerede efter 1. Verdenskrig opkøbt af Købanhavns Kommune med det formål at sikre plads til fremtidigt boligbyggeri. I starten af 1950’erne indgik Københavns Kommune og Brøndby Kommune imidlertid aftale om at plante skov på dele af jorden mod, at Københavns Kommune fik retten til at bygge på den sydlige del af arealet. I 1952 plantede de to kommuners borgmestre de første træer, men først i 1960’erne blev skoven åbnet for publikum.

I dag er Brøndbyskoven tæt beplantet. Kun ét sted sted findes en åbning, Festpladsen, hvor skovens to første træer blev plantet.

Siden er Brøndbyskoven vokset og blevet “udbygget” med Bakkeskoven, der er anlagt på den gamle Bakkegårdens jorder sydøst for Brøndbyskoven. Bakkeskoven er ikke tilsvarende tæt og sammenhængende, men har flere steder lysninger, formet som sletter og opkaldt efter århundrede gamle marknavne, Stuebjerg, Tjørnebjerg og Grisekæret. Sammen med Bakkeskoven er Brøndbyskoven i dag ca. 150 ha.