Brøndbykår – før og efter arbejdsår

I takt med at Brøndby voksede frem som moderne forstadskommune i 1960’erne og 1970’erne, og befolkningstallet steg betragteligt, voksede antallet af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og ældreforsorg proportionalt hermed. Denne lille film er fra 1973 og viser et lille indblik i institutionslivet, som det udspillede sig i Brøndby på det tidspunkt.