Borgmester gennem næsten 40 år

1. juli 2005 overlod Kjeld Rasmussen borgmesterstolen i Brøndby til Ib Terp. Dermed sluttede en næsten 40-årig periode som kommunens førstemand.

Kjeld Rasmussen kom til Brøndbyerne i 1950 og blev hurtigt involveret i politisk arbejde. Hans første politiske post var i ligningskommissionen, hvor han blev valgt i 1954. Fra 1958 sad han i kommunalbestyrelsen og afløste i 1966 den daværende borgmester, Frederik Christensen. Tidligere havde socialdemokraten Jens Chr. Jensen stået i spidsen for kommunalbestyrelsen, der i 1952 afløste det gamle sogneråd.

Brøndbyerne var dengang en kommune præget af kraftig vækst. Etagebyggerier var siden slutningen af 1940’erne skudt op ved Brøndbyøster Station og i Kirkebjergkvarteret ved
Brøndbyvester. Industri – og dermed arbejdspladser – fulgte med.

Da Kjeld Rasmussen flyttede til Brøndbyvester, havde kommunen nogle få tusinde indbyggere, men op gennem 1950’erne blev befolkningstallet fordoblet hvert femte år, så da han i 1966 overtog borgmesterstolen, var han i spidsen for mere end 25.000 borgere.

For Kjeld Rasmussen og den øvrige kommunalbestyrelse var det en vigtig opgave at få udbygget kommunens service i takt med, at befolkningstallet steg. Så i 1960’ernes Brøndby åbnede der konstant nye skoler, børneinstitutioner m.m. Først omkring 1970 var de fleste større boligområder udbygget.

Kjeld Rasmussen har igennem tiden haft en lang række tillidsposter. F.eks. som medlem af bestyrelserne for Datacentralen, Kommunedata og Kommunernes Landsforening. I mere end 20 år har han været formand for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt.