Kalveboderne

Kalveboderne med tilhørende kystområder har i tidens løb totalt ændret karakter. Omkring midten af 1800-tallet var der enge og holme, siv og rør hele vejen langs kysten, og vandarealet var langt mere omfattende end det er i dag. Inden for de sidste 60-70 år er der sket væsentlige inddæmninger og opfyldninger i området.