Den skrinlagte gård

Vidste du, at denne gård var ejet af en adelsmand?

Ikke alle gårde i Brøndbyøster var ejet af kongen. Gården her, senere kaldet Pilegården, var ejet af den danske adelsmand Mandrup Brahe indtil omkring 1660.
Vi kender ikke den præcise placering af denne gård. På de ældste matrikelkort vi har til rådighed, ser det ud til at gården har ligget syd for det nuværende Nørregård, altså i den nordvestlige ende af landsbyen.

Adelsmanden Mandrup Brahe

Mandrup Brahe kom ud af en gammel dansk adelsfamilie, hvor det mest berømte medlem nok er astronomen Tycho Brahe. Mandrup Brahe blev født i 1628, og fra 1656 var han gift med Birgitte Nielsdatter Trolle. Ægteskabet skænkede dem ingen børn og allerede i 1666 døde Mandrup. På denne måde døde denne linje af adelskabet Brahe ud.

Gården efterlades

De bønder der fæstede gården betalte deres skatter til Mandrup Brahe.
I midten af 1600-tallet var det Jep Iffuersen der fæstede gården. Jep drev gården sammen med sin kone og en enkelt karl.
Efter Jeps død i 1653 overtog Enevold Jensen gården. Hvor længe Enevold drev gården ved vi ikke, men vi ved at han var i restance i 1657-58 samt at gården blev brændt ned under krigen. Efter krigen ville Mandrup Brahe ikke kendes ved gården og han ville heller ikke antage stedet eller betale skat i forbindelse med gården.
Derudover var der ingen fæstebonde der var interesserede i at genopbygge den brændte gård, og derfor blev den efterladt øde.
I 1600-tallet betød begrebet ”øde” ikke nødvendigvist det vi forbinder med det i dag, altså at et sted er forladt. Øde kunne også være forskellige gradbøjninger af begrebet ”ødelagt”. I tilfældet med Mandrup Brahes gård må man dog forstå øde som, at gården var både nedbrændt og forladt.

Pilegård

Muligvis allerede før udskiftningen i 1770’erne flyttede gården, nu kaldet Haneborggård, ud fra byens midte. Gården kom til at ligge nord for byen, på hjørnet af Roskildevej og Korsdalsvej. Senere fik gården navnet Pilegård, som den også kendes under i dag.