Dansborggård

Dansborggård optrådte første gang på et kort over Hvidovre i 1782. Ejeren hed da Jens Nielsen.

Efter sognerådsvalget i 1901 blev Lauritz Petersen på Dansborggård sognerådsformand for Hvidovre Kommune. Hvidovre sognerådsprotokol fra 1901 fortæller, at kontoret var i formandens eget hjem, hvor der var åbent hver torsdag fra kl. 10-12.

Dansborggårds første udstykning skete i 1897, da smed Carl Olsen købte en lille lod af marken på hjørnet af Gl. Køge Landevej og den nuværende Hvidovrevej, hvor han opførte en smedje. Smedjen blev nedrevet i 1930, da den måtte vige for vejudvidelsen.