7000 års historie i Hvidovre og Avedøre i årstal

5000 f.v.t. Der bor mennesker på Ertebølle boplads på det nuværende Avedøre Holme.

1000 f.v.t. Broncealderhøjene Langhøj og Simonshøj anlægges mellem 1800 og 500 f.v.t.

400 En gruppe mennesker fra folkevandringstiden begraves over en periode på det sted, vi nu kender som
hjørnet mellem Vojensvej og Vamdrupvej. Arkæologerne gætter på, at der er tale om menneskeofringer
eller henrettede, fordi skeletterne er begravet hulter til bulter.

1000 En vikingetidsbegravelse foretages i Langhøj.

1180 Hvidovre kirke opføres mellem ca. 1180 og 1250. Døbefonden er dog ældre end kirken, og der har
formodentlig tidligere ligget en trækirke på stedet

1186 Hvidovre nævnes første gang i en bevaret kilde, Pave Urban d. III´s brev til den danske konge

1246 Avedøre nævnes første gang i en bevaret kilde.

1536 Hvidovre kommer i Kronens eje i forbindelse med reformationen.

1659 Hvidovre landsby rives ned af svenskerne med henblik på opførelse af militærlejre på Bellahøj og i
Valby.

1716 Den russiske Zar Peter den Store besøger Hvidovre Kro og drikker mælk og brændevin. Han forlod i
øvrigt stedet uden at betale sin regning!

1722 Hvidovre Rytterskole opføres.

1747 Den ældste bevarede kirkebog fra Hvidovre Sogn startes.

1779 Gårdene i Hvidovre udskiftes under de store landboreformer.

1787 Indbyggertal i Hvidovre: 303. I Avedøre: 175.

1847 Jernbanen kommer til Hvidovre.

1853 Koleraen aflægger sit dødelige besøg i Hvidovre.

1867 Sognerådet indføres.

1883 Den berygtede mordbrænder Jens Nielsen påsætter brand på Stengården og anholdes. Han blev den
sidste henrettede i fredstid i Danmark.

1901 Hvidovre-Valby Kommune deles ved indlemmelsen af Valby og Vigerslev i Københavns Kommune.

1904 Avedøre rammes nytårsmorgen af stormflod.

1904 Den første kloakledning tages i brug i Hvidovregade.

1906 Hvidovre Socialdemokratiske Forening stiftes.

1911 Billedhuggerne Pedersen Dan flytter ind på Rytterskolen.

1917 Hangarerne ved Gammel Køge Landevej opføres for at tage imod fly fra Kløvermarken. Bygningerne er i
dag fredede.

1918 Den første rutekørsel gennem Hvidovre begyndes af J.C. Jensen med hestevogn.

1919 Det danske Luftfartsselskab får sit første hjemsted på Avedøre Flyveplads, hvor selskabets to første fly
bliver monteret og prøvefløjet.

1922 Hvidovre sejlklub stiftes efter en velgennemført kapsejlads.

1924 Hvidovre Kommuneskole bygges.

1925 Socialdemokratiet kommer til magten ved sognerådsvalget.

1925 Hvidovre Idræts Forening stiftes.

1929 Arnold Nielsen bliver Sognerådsformand. Han beholder posten til sin død i 1942.

1931 Det første folkebibliotek oprettes i Hvidovregade.

1932 De første fodboldbaner anlægges på det senere Hvidovre Stadion.

1935 Hvidovre oprettes som station på jernbanen til Roskilde.

1937 Hvidovre vandtårn opføres.

1940 Hvidovres første biograf – Hvidovre Kino – åbner.

1945 Fredsstenen, der nu står syd for Risbjerg Kirke, rejses som den første i landet oven på besættelsen.

1950 Hvidovre får sin første venskabsby, Sollentuna i Sverige.

1952 Hvidovre får Gentofte-status med borgmester og magistrat.

1953 S-banen til Glostrup åbnes, og Hvidovre S-station indvies.

1954 Hvidovre Stadion tages i brug.

1955 Hvidovre Rådhus indvies med besøg af Kong Frederik d. IX og Dronning Ingrid. Hvidovre bliver venskabsby med Tuusula i Finland.

1957 Hvidovre bliver venskabsby med Oppegård i Norge.

1957 Hvidovre får egen retskreds.

1962 Høvedstensgården nedrives af hensyn til Materialegården

1964 Inddæmningsarbejdet på Avedøre Holme igangsættes ved daværende statsminister Jens Otto Krag, 1.
april.

1966 Den første virksomhed, Odense Vinkompagni, flytter ind på Avedøre Holme.
HIF´s førstehold vinder DM i fodbold for første gang.

1967 Danmarks eneste løgkuplede moské, Nusrat Djahan, opføres i Hvidovre.

1968 Hvidovre Teaterforening stiftes.

1970 Der opføres en barakby for gæstearbejdere på Avedøre Holme.

1973 HIF´s førstehold vinder DM i fodbold for anden gang.

1974 Avedøre indlemmes i Hvidovre.

1976 Københavns kommunes hospital i Hvidovre indvies af Dronning Margrethe.

1978 Hvidovre Stationscenter åbner.

1981 HIF´s førstehold vinder DM i fodbold for tredje gang.

1983 Hvidovre Nærradio begynder at sende.

1987 Hvidovres første egnsspil, Kampen om Vestvolden, opføres på det nyanlagte amfiteater
ved Poppelgården.

1990 Kulturrådet arrangerer den første Hvidovre Censurerede udstilling.

1993 Tidligere borgmester Britta Christensen tiltræder.

1998 Curling-pigerne vinder OL-sølv.

2000 Det kulturhistoriske formidlingsprojekt Historien i Gaden på Forstadsmuseet påbegyndes.

2001 Hvidovre Kommune fejrer 100 års jubilæum.

2006 Hvidovre Kommune udnævnes til kulturarvskommune.