Lov om planlægning af Køge Bugt

Efter 2. verdenskrig var der massiv boligmangel i hele Danmark og især i København. For at minimere det blev det i 1961 besluttet at inddrage Køge Bugt-området til nye bebyggelser. Kilden er det lovgrundlag, som først dispositionsplanen og siden selve byerne blev udarbejdet efter.

Lov om planlægning af Køge Bugtområdet