Glæden ved at bygge alment

Det almene boligbyggeri er ikke længere det samme, som da bevægelsen startede i begyndelsen af 1900tallet. Både lovgivning og strømninger gennem tiden har betydet, at den almene sektor hele tiden har måttet tilpasse sig for at være tidssvarende. Arkitekten Søren Rasmussen fremhæver i artiklen, hvordan man gennem private arealer opnår et større fællesskab end de vanlige, fælles områder i ældre almene bebyggelser.

Kilden er en artikel fra Arkitektforeningens hjemmeside.

Glæden ved at bygge alment