fritid

  • Den nye strandvej mod syd

    Selvom der først for alvor kom gang i udbygningen af Køge Bugt efter Køge Bugtlovens vedtagelse i 1961, stod området ikke helt i stampe indtil da.