Beretninger fra historien – et corona-forløb til eftertiden

Verden oplever en historisk pandemi, som også har påvirket dagligdagen i Danmark. Eleverne har hørt og set meget om COVID-19, bedre kendt som coronavirus, men hvad der er dagligdag for dem, bliver historie om nogen år – og en dag i fremtiden får folk brug for deres stemmer for at kunne lære om tiden under corona.

I dette forløb vil eleverne blive præsenteret for kilder til andre store verdensbegivenheder, for derefter selv at skrive sig ind i verdenshistorien med deres egne beretninger om denne specielle tid vi er i.

Forløbet til mellemtrinnet tager udgangspunkt i kilder til verdensbegivenheder og hvordan de begivenheder også påvirkede lokalområdet i forstaden, igennem stemmer fra fortiden.

Forløbet til udskolingen tager udgangspunkt i den spanske syge, hvor eleverne vil blive præsenteret for kilder til, hvordan sygdommen ramte lokalt i forstaden, hvad sundhedsmyndighederne gjorde for at bekæmpe smittespredningen og opgaver hvor de skal reflektere over forskelle og ligheder mellem håndtering af en pandemi for 100 år siden og i dag.

Fælles for begge forløb er, at de munder ud i elevernes beretninger. Eleverne skal skrive deres beretning om livet i en corona-tid, som vi som museum vil bevare til eftertiden. Ligesom de skal læse Olgas beretning og høre Johannes fortælle om sine søskende, så skal børn, unge og historikere lære af elevernes beretninger i fremtiden, fordi de er blevet bevaret.

Som afslutning på forløbet, samler læreren elevernes beretninger og sender dem til Forstadsmuseet. Se lærervejledning for nærmere information.

God fornøjelse!

Lærervejledning:

Beretninger fra historien mellemtrin

Beretninger fra historien udskoling

Johannes Petersens beretning: Lydfil til udskolingens forløb