Fortællinger fra sognerådsprotokollerne

Vidste du, at fattige i Brøndby i gamle dage skulle søge sognerådet om lov til at pynte sig? Eller at det ikke var alle, der kunne få lov til at køre med automobil på Brøndbys veje? Brøndbys sognerådsprotokoller 1872-1977 er med stor hjælp fra frivillige ved at blive gjort tilgængelige og søgbare på Forstadsmuseets hjemmeside, og de er en guldgrubbe af spændende historier! Hvidovres sognerådsprotokoller er allerede fuldt ud digitaliseret og transskriberet. Søg og læs i protokollerne her: http://forstadsmuseet.dk/historie/sogneraadprotokoller/

Har du selv lyst til at være med i det spændende arbejde med at transskribere protokollerne, er du velkommen til at kontakte museumsinspektør Lisbeth Hollensen på tlf. 36490030 eller forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk