Alle får adgang til Hvidovres sognerådsprotokoller

I flere måneder har Forstadsmuseet – i samarbejde med en aktiv og engageret frivilliggruppe – digitaliseret og transskriberet Hvidovres sognerådsprotokoller fra 1901-1942. Nu bliver de første sider offentliggjort og her kan du søge i de gamle protokoller, der indeholder fortællinger fra en svunden tid i Hvidovre.

Protokollerne beskriver en periode i Hvidovres historie, hvor sognerådsmedlemmerne var kommunens beslutningstagere. Her kan man blandt andet læse om den massive indvandring fra storbyen, kravene om bredere veje og større skoler.

Siden opdateres løbende og projektets tovholder, museumsinspektør Astrid Lystbæk Andersen har en forventning om, at samtlige 4859 sider i de 10 protokoller vil være at finde på museets hjemmeside i løbet af 2017.