Skelgården

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

1778 Lars Knudsen.

Ca.1800 Udflyttet som én ejendom (Holmegård) fra Brøndbyøster, formentlig umiddelbart efter udskiftningen i 1780. Omkring 1800 frasælges den del af jordlodden, der ligger nærmest Avedøre, og en ny gård opføres.

1801 Hans Andersen.

1823 eller 1824 Hans Andersens enke Maren Larsdatter.

1823 Jens Jensen og Ellen Thomasdatter.

1824 Gotthjælp Jensen og Ellen Thomasdatter.

1834 Lars Pedersen og Ellen Thomasdatter.

1871 Peder Jensen (incl. Matr.nr. 33b og 34).

1879 Jørgen Jensen (køber også matr. 33b, 34).

1886 Jens Pedersen (køber også matr. 33b, 34, 71).

1916 Arvingerne efter afdøde Jens Pedersen og afdøde Johanne K. Sørensen.

1916 Niels Chr. Pedersen (én af de i alt 4 arvinger).

1938 Københavns Kommune køber gården for 61.600 kr. (desuden Matr. 71a).

Se Skelgårdens historie 1886 – 1969