Lysholmgård

Stavnsbjergvej 11, 2650 Hvidovre Matr. nr. 5a af Avedøre By, Avedøre

Af Kaj Nilsson

Lysholm – gården der blev til et fængsel

Årstal og oplysning om fæstere/ejere

-1670 Christopher Gudmandsen

1670-1673 Magnus Pedersen og Peder Smid

1673-1675 Magnus Pedersen den hele gård, forladt og øde 1675

1675-1691Unge Peder Hansen. Gården øde i 1691.Han havde tidligere Stevnsbogård.b

1692-1741 Hans Nielsen *1644 gift med Inger Olsdatter 1691. Hun døde i 1697. Han i 1740 Hans Nielsens stamtræ.

1741-1762 Jacob Olsen gift med Hans´ datter Inger Hansdatter i 1742. Jacob døde i 1762.

1762-1793 Sønnen(?) Anders Jacobsen gift med Inger Nielsdatter 1762.

1793-1818 Sønnen Hans Andersen*1766, gift med Margrethe Jensdatter i 1792.

1818-1822 Søn Jens Hansen.

1822-1824 J.J.Hoppe & Mads Fonnesbech.

1824-1832 Chr. Olsen gift med Dorthe Christensdatter.

1832-1836 Jørgen Thomsen gift med Enken Dorthe Christensdatter.

1836-1842 Cordt Hansen.

1842-1844 Kapt. Chr. Schiöler.

1844-1850 Albrecht C. Tolderlund.

1850-1852 Vilh. Theodor Pedersen.

1852-1860 Guttorm Sørensen, Formand for sognerådet i Glostrup 1854-56 i rådet 56-58.

? P. Christensen.

1860-1898 Hans Andersen I Glostrup sogneråd fra 1880-85.

1898-1903 Jens Chr. Andersen.

1903 Adkomst for enken Maren Margrethe Andersen.

1907 Vielsesattest for Hans Chr. Martin Hansen.

1919 A.T.Andersen, Vilhelm Pedersen (- fra 1921)& John Østergaard.

1936 Ministeriet for Landbrug & Fiskeri.

1936-1949 forpagter Karl Frederiksen fra Lyndby, Roskilde, hans kone hed Marie. Børn: Carl Evald født 1913, Ellen f. 1914, Grethe F. 1917 og Vagn Frederiksen ødt 1926 (boede i Avedøre, murersv). Vist allerede brugt som arbejdsplads for fanger.

1949-1985 Forvaringsanstalt. Kriminalforsorgen anvendte gården som arbejdsplads for fanger fra anstalten ved Herstedvester og statsfængslet i Vridsløselille – i samarbejde med Forvaringsanstanten på Kastanienborg indtil 1985.

1985-1996 Udlændingestyrelsen lejede Lysholm til brug for Dansk Røde Kors og den anvendtes til asylscenter for 150 beboere.

1996 1 I september 1996 rykkede Kriminalforsorgen ind igen. En arbejdsgruppe havde på baggrund af de gode erfaringer med det canadiske program “Cognitive Skills” anbefalet, at en ny udslusningspension dels baseret på den danske version af programmet “Det kognitive Færdighedsprogram”, dels på at sluse udstationerede ud til uddannelse og/eller beskæftigelse i forbindelse med prøveløsladelsen.

Lysholm 1986

Lysholm ligger i Avedøre landsby, ved Stavnsbjergvej 11, (tidligere Den Ældste Køgevej). I dag tæt ved storbyen, men alligevel med et strejf af landlig idyl.

Bondegårde, gamle huse, gadekær – ja, det er her alt sammen. Og tæt på drøner bilerne forbi på Holbækmotorvejen.

Lysholm kan beskrives helt tilbage til fæstebøndernes og stavnsbåndets tid i år 1670 som en helt almindelig bondegård med dyr og agerbrug. Det var jo dengang et godt stykke ude på landet og gården lå lige opad Den Ældste Køgevej, og der har sikkert været trafik med hestekøretøjer mm. Den 29. juni 1936 blev gården overtaget af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri og forpagtet til brug for arbejdsplads for fanger fra Anstalten ved Herstedvester og Statsfængslet Vridsløselille under Kriminalforsorgen. I 1949 til Fængselsvæsenet i samarbejde med forvaringsanstalten Kastanienborg, som nærmeste nabo.

I 1985 lejede Udlændingestyrelsen Lysholm til brug for Dansk Røde Kors, og i de næste 10 år fungerede Lysholm som asylcenteret “Lysholmlejren” med plads til 150 beboere.

I 1996 fik Kriminalforsorgen så Lysholm tilbage. En arbejdsgruppe havde, på baggrund af gode erfaringer med det canadiske program “Cognitive Skills” anbefalet, at der blev åbnet en udslusningspension på Lysholm baseret på den danske version af programmet “Det Kognitive Færdighedsprogram”, for at sluse udstationerede ud til uddannelse og /eller beskæftigelse i forbindelse med prøveløsladelse. I september 1996 rykkede Kriminalforsorgen så ind, og i december samme år ankom de første elever til “Det Kognitive Færdighedsprogram”. Siden er det gået slag i slag under stadig udvikling. På Lysholm tilbyder der undervisning i disse programmer for socialt handikappede unge kriminelle.