Industrikulturens År i Hvidovre 2007

Industrikultur er et paraplybegreb for en periode, som har haft en stærk indflydelse på samfundets strukturelle og mentale udvikling fra det 20. århundrede og frem til i dag. Den industrielle massefremstilling og teknologiens udvikling skabte rammerne for den globale udviklingsproces, der ændrede samfundsstrukturerne herhjemme og i resten af verden drastisk. Alligevel er det inden for denne periode, at en af landets centrale velfærdsværdier om lige ret til alle blev udformet. Det gælder endnu i dag som et grundlæggende princip for den måde, vi opfatter samfundet på, men som vi måske glemmer ikke går længere tilbage end til den industrielle periodes demokratisering af landet.

Industrisamfundet på retur

Industrisamfundet i dets traditionelle form står imidlertid overfor en udfasningsproces, hvor mange produktionsvirksomheder flytter til udlandet, og den traditionelle industrielle arbejderkultur forsvinder. Derfor bliver industrisamfundets historie til historisk fortid. Alligevel har vi her at gøre med en periode, som er ganske underbelyst, og som mange slet ikke forbinder med kulturarv. Derfor er 2007 udråbt til Industrikulturens År, og her på Forstadsmuseet vil vi sætte fokus på forstadens udviklingshistorie.

Velfærdssamfundet som en selvfølge

Industrisamfundets historie drejer sig ikke kun om maskiner og arbejderkultur men også om en tid, hvor velfærdssamfundet blev til den selvfølge, som vi oplever det i dag. Arbejderklassen stillede krav om bedre levebetingelser, og således blev der politisk medvind til, at forstæderne tog form. Flere mennesker ønskede mere plads – de drømte om et liv væk fra baggårdenes klamme lugt og støjen i storbyen. Industriens tiltrækning af arbejdskraft gjorde således byerne større.

Bredalsparken – den gode bolig til arbejderen

Kravet om bedre livsvilkår betød udformningen af efterkrigstidens blokbebyggelse. I Hvidovre er et område som Bredalsparken et eksempel på den almennyttige boligform, hvor de byplanmæssige idealer var, at mennesker med en almindelig indtægt kunne få råd til at bo i et attraktivt område med lys og luft mellem husene.

I løbet af Industrikulturens År blev der sat fokus på Bredalsparken som er en del af kulturarvskommuneprojektets udpegede områder sammen med Risbjergkvarteret, Avedøre Stationsby, Avedøresletten og Avedøre Holme.

Industrikulturens År bød på en række arrangementer og udstillinger, som skete i samarbejde med HvidovreBibliotekerne.