Hughuset – Borgerforeningens forsamlingshus i Avedøre

Resumé

Avedøregaard Villaby opstod i perioden 1924 – 1950’erne. I en årrække blev et forsamlingshus opstillet på hjørnet af Nordlundsvej og Kettevej. Huset blev kaldt for ”Hughuset”, men hvem der tog initiativ til stedet vides ikke, men nogle mener det var en gammel tyskerbarak, der nu blev brugt som festlokale til bal, sølvbryllupper, danseskole, bankospil osv.Der var særlige fester, hvor Willy’s Show-band spillede op til dans. I 1956 lejede man et TV-apparat – og sammen så man de store TV udsendelser til fordel for Ungarnshjælpen. Huset forsvandt omkring 1960. Men huset blev i en række år rammen om mange fester og baller.

- Læs hele historien herunder

Borgerforeningens forsamlingshus “Hughuset” på Kettevej

Knud Hulbæk Hansen fortæller:

Borgerforeningens tilblivelse fortaber sig for mig i det uvisse. Andre menes at kan huske, at der var en “Tyskerbarak” som blev opstillet på en dobbelt grund på hjørnet af Nordlundsvej og Kettevej. Nogle mener at kunne huske at huset blev opstillet engang tidligt efter anden verdenskrig. Navnet Hug-huset kommer vist fra at brædderne blev hugget på Avedørelejren efter krigen. Ingen ved ikke rigtig, hvem som tog initiativ til at rejse huset, hvem Borgerforeningen var og hvordan den var finansieret. Dog er der på det seneste nævnt nogle navne, som kunne have haft en finger med i spillet. Forsamlingshuset var en ret stor rødmalet træbygning, som blev anvendt til forskellige foreningers sammenkomster. Jeg ved at Avedøre Idrætsforening brugte huset til fest og baller. Også politiske vælgerforeninger afholdt møder, fester og bankospil. Huset kunne også udlånes/udlejes til private fester.
Der var en låge ud til Kettevej, og en havegang med to rækker fliser hen til indgangen.

Hvor længe den nøjagtig eksisterede er også uvist, men jeg ved helt sikkert at den eksisterede i juli 1957. I Juni måned 1958 rejste jeg 4 år til udlandet, og da jeg kom tilbage i 1961 mener jeg det var nedrevet, og Arnsberg havde bygget det hus, som nu ligger på grunden. Min søster kan huske, da der blev snak om, at huset skulle fjernes, og hvor ærgerligt det var. Min Søster blev gift i Brøndbyøster kirke i august 1956, og festen bagefter blev holdt i “Hughuset”. Jeg var ikke selv tilstede. Jeg var som værnepligtig soldat sendt til den danske brigade i Tyskland, hvor jeg skulle betjene radiostationen for HQ for de allierede styrker i Slesvig-Holsten. Jeg kunne ikke få orlov, og var derfor ikke med.

I Juli måned 1957 fejrede mine forældre sølvbryllup med fest og spisning i “Hughuset”. Her var jeg til gengæld med som nylig hjemsendt fra militæret. Der var ikke et rigtigt storkøkken, så maden blev lavet hjemme på Rosmosevej og båret ned til Hughuset. Jeg har nogle billeder fra bordpyntningen, gæsternes ankomst, samt gæsterne bænket og festbordet. Man kan på disse billeder fornemme lidt om størrelsen af salen og dens udsmykning.

Efter Russernes nedkæmpning af den ungarske opstand i 1956, blev der på et tidspunkt, nok først i 1957, i hvert fald efter jeg var hjemsendt, af Danmarks Radio arrangeret en hjælpeudsendelse med indsamling af penge de ungarske flygtninge styret og ledet af Volmer Sørensen.

På det tidspunkt var der ikke mange der havde fjernsyn. Her husker jeg at borgerforeningen lejede et fjernsyn som blev opstillet i “Hughuset”. Man kunne så komme og følge udsendelserne i selskab med hinanden. Der blev mod betaling serveret kaffe og kage. Lørdag eftermiddag før der skulle være fest eller bal holdt ølbilen og læssede øl ind til aftenens forbrug.

Borgerforeningen

Harry Schultz fortæller om foreningens arrangementer:

De første møder/fester i Borgerforeningen blev holdt i kælderen Kettevej 15. Der blev arrangeret sommerfester, og for overskuddet herfra købte man en rødmalet tyskerbarak, som blev opstillet på hjørnet af Nordlundsvej/Kettevej. Det må have været efter krigen, muligvis først da de tyske flygtninge forlod landet i 1946-47.
Barakken blev altid omtalt som “Hughuset”, og her blev spillet bordtennis – en danselærer fra Hvidovre havde en filial her – der blev holdt sølvbryllupper – og andre fester, hvor Villys showband fra Sengeløse spillede. Det var et 4 mands orkester, trommeslageren var døv, og et klap på skulderen fortalte ham, når de andre musikere stoppede. Der blev afholdt fugleskydning og karnevaller. I 1950 var der besøg af norske håndboldspillepiger, og der blev holdt fest i “Hughuset”.

Avisartikel om foreningens 15 års jubilæum

I Glostrup avis kunne man læse følgende om Borgerforeningens 15 års jubilæum i 1956:

”Borgerforeningen, Avedøre har i Løbet af Vinteren restaureret sine Lokaler. I den Anledning og i Anledningen af, at Foreningen i Aar kan fejre 15 Aars Bestaaen, var medlemmerne Paaskelørdag indbudt til en Festlighed, og som man vil se af billedet, var hver Plads optaget.

Aftenen indledtes med Underholdning af den kendte Hypnotisør August. Det var fantastisk, hvad han kunne faa sine medier til at foretage sig. Derefter blev der serveret Smørrebrød, Øl og Mokka. – I Løbet af Aftenen bidrog flere Medlemmer til at gøre det meget festligt. Fru Andersen var glimrende med Sangen Solitudevej og andre sange. Nævnes skal ogsaa Sadelmager Nielsen, Ørbæk-Larsen og R. Schwartz. og Abrahamsen. Formanden for Grundejerforeningen Grænsevænge ønskede Foreningen til Lykke med de nye Omgivelser, som nu var blevet meget hyggelige, og udtalte Haabet om, at Bestyrelsen maa have Held til at lede Foreningen frem i samme spor, saa Medlemmerne kan være bekendt at komme her.

Formanden, J.Krøll-Schvartz gav en oversigt over Foreningens Historie fra 1941. Var glad ved i aften at se saa mange af de gamle Medlemmer, som havde været med fra begyndelsen. Han mindedes de medlemmer, som i Løbet af Aarene var afgaaet ved Døden. Foreningens første Kasserer Aksen Jensen, K. Rosenberg, Blikkenslager Nielsen, Gartner Laur. Pedersen – og Fru Krøll-Schwartz. Forsamlingen gav Tilslutning til et Æret være deres Minde. Foreningen har kun haft 3 Formænd: Krøll-Schvartz de første 7 Aar, Henry Nielsen ca. 6 Aar, Ørbæk- Larsen ca. 1 Aar og nu igen Krøll. Der har været 1 Kvinde i Bestyrelsen. Frk. Else Petersen. Formanden mindede om, at man kan blive medlem ved at betale 75 Øre maanedlig og derved delagtig i Foreningens Formue, som for Tiden er ca. 15.000 Kr. Underholdningen gik saa fint, at Klokken blev mange, før Dansen tog fat, og det blev hen paa de smaa Timer før Deltagerne gik Hjem”.

Se link til Avedøregaards villaby