Haveforeninger i Avedøre: H/F Dahlia

H/F Dahlia, Bredholtvej 64, 2650 Hvidovre Matr. nr. 8cp af Avedøre By, Avedøre

Haveforeningen Dahlia  ligger vinkelret mellem Brostykkevej og Krogholtvej med en ensrettet vej, der går rundt med parcellerne på begge sider af vejen. Indkørsel fra Bredholtvej. I midten er placeret festplads, m.m.

Købet af H/F Dahlia

Den 10. juni 1956 køber haveforeningen Dahlia i Avedøre ejendommen Matr. nr. 9t og 9u, en udstykning fra Krogholtbjergs jorder af Staten (Jordfonden under Landbrugsministeriet).

Prisen er 85.061 kr. og 21 øre. Gælden forrentes med 4½% p.a. og første afdrag forfalder 11. juni 1960 og der skal betales 2.835,38 kr. 2 gange årligt i 15 år. Jordstykket størrelse er 5,2117 ha. = 52.117 m²

Overtagelsen skete pr. 1.4.1955 i følge skødet. Underskrivere for Dahlia er Alex Larsen, Arne Kristensen, Henning Danum, G. Nielsen og Hj. Storgård. Kolonihaveforbundet for Danmark optræder som selvskyldnerkautionist – til gengæld forpligter haveforeningen sig til at være medlem af samme.

Den 7. august 1957 overdrager handelsgartner Aage Knudsen, Valhøj Alle 40, Rødovre 8cp til haveforeningen Dahlia. Grundens areal er 6.964m². Aage Knudsen får matr. 9u på samme størrelse i bytte for grunden.  Altså mageskifte. I følge skødet foregår der mageskifte med gartner A. Knudsen med Rosmosejordene 8cp. (Det fremgår af kortet ovenover, at mageskiftet sker for at give Dahlia netop den nuværende rektangulære form, hvor en trekant foroven til venstre byttes med en trekant forneden til venstre.)

Der er eksproprieret et stykke af 8b til offentlig vej. Det fremgår af skødet, at foreningen selv må føre de nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder og private og afholde udgifterne vedrørende vej- og afvandingsforhold, vandforsyning, bebyggelses- og benyttelsesindskrænkninger m.v.

Her underskriver 27.7.1957

Alex Larsen, H. Storgård, Bjørn Petersen, Henning Danum og Ib Vium.

Køb af de enkelte haver

Eksempel på Andelskøbekontrakt:

Haveforeningen “Dahlia”, Brostykkevej, Avedøre, der ved skøde har købt ejendommen matr. 9 t og 9 u af Avedøre by, Brøndbyøster sogn af Statens Jordlovsudvalg (Jordfonden) sælger og overdrager herved til Hr. Jørgen Alfred Mortensen, Jagtvej 109e,4 tv, N. den på ovennævnte ejendom beliggende have nr. 48. Havens størrelse udgør 402,3 m²  og med tillæg for vej og festplads svarende til  1/111 af det samlede vej- og festpladsareal, m.m. 63,2 m² = ialt 465,6 m².
Købesummen er 756,93 kr. beregnet efter 1,63 kr pr m².

Beløbet afdrages over 15 år med i alt 50,60 kr p.a. fra 1.4.1960

Det fremgår af kontrakten at Alex Larsen er formand for haveforeningen “Dahlia”.

Antallet af haver må være 111. Det fremgår af adresserne på de underskrivende, at de kommer fra Hvidovre, Valby, SV, m.m.

Link til H/F Dahlias hjemmeside