Gartneriet Chr. Winther

Udstykning fra Torndalsgård
Matr. nr. 18i, Gl. Køgevej 484 (senere Brombærvænget) på 4 ha.
Gartneri fra 1945 – 1965
Ejer: Chr. Winther – enkefru Elly Winther

Handelsgartner Chr. Winther startede med frilandsgartneri på 400-500 mistbænke.

I 1940erne blev der bygget efter datidens forhold 2000m² moderne drivhuse uden varmeanlæg til dyrkning af radiser, salat, meloner og tomater. På friland blev der dyrket kål, porre, løg og selleri samt persille, gulerødder og jordbær.

I året 1951 ville Chr. Winther indlægge varme i drivhusene. I en nybygget ca. 2 meter dyb fyrgrav skullel en flere tons tung kedel sænkes ned, og  Chr. Winther gik ned i fyrgraven for at rette på taljekæderne under kedlen. Desværre kunne taljekæderne ikke bære kedlens vægt, og Chr. Winther blev dræbt på stedet under kedlen. Fru Elly Winther fortsatte gartneriet med den samme driftsform.

Den eneste hjælp enkefru Winther fik fra “offentlig side” bestod i, at den ældste datter, af fire ukonfirmerede børn, fik lov til som 13årig at afslutte sin skolegang i 7 klasse, 4 måneder før afslutningen, for at kunne hjælpe til i gartneriet og passe sine små søskende.

1956 bliver en del af jorden udstykket til rækkehuse og resten udstykkes til parcelhuse 1966.