Frydenhøjparken grundejerforening

Boligbebyggelsen Frydenhøjparken ligger mellem Gammel Køge Landevej og etagebebyggelsen på det tidligere gartneri Frydenhøjs jorder.

Oprindelig var det tanken, at byggeriet skulle være et såkaldt pilotprojekt for stationsbyen, dvs. en slags pionerbebyggelse, der skulle bevise byggeformens duelighed, men sagens vej gennem boligministeriet blev besværlig, og først i august 1976 kunne man begynde på grundudgravningen. Bebyggelsen omfattede 110 2 etagers rækkehuse af fem forskellige typer, store og rummelige familieboliger, fordelt i grupper på fra to til fjor ten rækkehuse. Endvidere var der 20 enkeltværelser, fordelt i fem andre rækkehuse.

Anskaffelsessummen androg ca. 37,4 mio. kr. Indflytningen fandt sted i efteråret 1977.

En lydvold, der skærmer for trafikstøj fra landevejen, har her skabt et fredeligt boligområde kun fem minutters gang fra S-togsstationen.

Se også Frydenhøjparkens egen hjemmeside, hvor der blandt andet under billeder kan ses luftfoto af byggeriet og i dag.