Erindringer: Hans Børge Jensens Gartneri

Vestre Strandvej 42, Hvidovre Matr. nr. Matr.nr. 17g (fra 1967 17ld) af Avedøre By, Avedøre

Resumé

Hans Børge og Else Jensens historie. Handelsgartner Børge Jensen startede gartneriet i 1935 kun 22 år gammel . Byggede i alt ca. 2000 m2 drivhuse. Han blev gift med Else Jensen den 25. januar 1942 på århundredes koldeste dag med minus 30 graders celsius. Gartneriet blev i 1969 udstykket til parcelhusgrunde.

- Læs hele historien herunder

Af Henny Paaske efter interview ved Peter Holmenlund

Besøg hos Else Jensen i ældrebolig Tavlekærsvej 98B

Else og Børge Jensen havde gartneri på Vestre Strandvej – nabo til Jens Hansen og Løvgren Madsen. Else er 87 år, rask og rørig, men er svagsynet. Født i 1916 på Amager, kontoruddannet. Boede hos sin mor og søster. En moster var ungdomsveninde med Børge Jensens mor – helt tilbage til den tid, da de var i Tjenestepigeforeningen. Else var med sin moster på besøg hos Børge Jensens forældre på Brøndby Strand, og er fotograferet med ham – de var 2 og 4 år gamle.

Børge Jensen

Da Børge var 14 år gammel var han et år på Kostskole ved Antvorskov. Han var startet for tidligt i gartneriet og havde forløftet sig med en dårlig ryg til følge. Han havde derfor godt af et år på skolebænken.
Børge Jensens forældre havde stort gartneri på Brøndby Strand, Gl. Køgevej 680.

Da Køgevejen skulle udvides kom deres gartneri meget upraktisk til at ligge på begge sider af Køgevej. 2 sønner, Johannes og Peter, overtog efter faderens død. Børge var uddannet gartner på Brøndby Strand, har arbejdet hos Nordlund.

Børge havde i 1935 som én af de dygtige elever på Beder Gartnerskole fået et rejselegat og tog et halvt års uddannelse i England (tomatdyrkning). Medens han var der i England, hørte hans moder, at Engstrupgård i Avedøre skulle udstykkes, og hun købte jord her i august 1935, som han kunne overtage ved hjemkomsten fra England 1. september 1935.

Han blev boende hos moderen på Brøndby Strand, da der ikke var råd til at bygge hus. Det første han gjorde var at plante tjørnehæk hele vejen rundt – der var en halv kilometer, og den er troligt blevet klippet siden hen – den eksisterer stadigvæk – også ved villaerne der ligger der nu. Børge lavede en speciel stige, så man kunne nå helt op til den høje top.

I 1936 blev de første 3 drivhuse bygget. Efter at Engstrupgård havde opgivet markerne, blev der kolonihaver, indtil gartneriet overtog jorden.

Else Jensen

Da Else var 17 år i 1933 lærte hun Børge rigtig at kende. De var forlovede i 9 år. Der skulle først være råd til at bygge hus på gartnerjorden, før de kunne blive gift. I 1941 begyndte byggeriet. I 1941 var der mangel på al ting – og der måtte ikke bruges jern i byggeriet – selv om der lå en hel del brugbart jern ved drivhusene. Huset blev bygget på en lerbakke midt på grunden – den gode jord skulle bruges til at dyrke. Der var derfor en meget lang indkørsel på til Vestre Strandvej – ca. 70 m.

Else og Børges bryllup

Den 25. januar 1942 blev Else og Børge gift i Sundby Kirke på Amagerbrogade. Det var den koldeste dag i 100 år – det frøs 30° . Der var bestilt en vogn, der skulle køre dem til Avedøre efter festen hos hendes mor. Kl. 23 kom vognmanden og fortalte, at det var umuligt at starte bilen på grund af kulden. Så slæbet på den hvide brudekjole blev hæftet op, en ‘pipaluk’ erstattede brudesløret – med en overfyldt sporvogn (hun på skødet af en fremmed mand) til Toftegårds Plads og derfra med den røde Køgebus ad Køgevej til Vestre Strandvej. Gennem snedriver hjem til det kolde hus, hvor vandrørerne var frosset. Der var 3° i soveværelset.

Det første de måtte gøre dagen efter deres bryllup, var at tage en spand og gå ud og hente sne, sætte det på kaminen for at tø til vand, dels til at vaske sig i, og dels til morgenkaffe.

På grund af restriktioner var der ikke centralvarme i huset, men en kamin i stuen gav varme til en radiator i soveværelset og til én i køkkenet. En stor vandbeholder over badekarret skulle også opvarmes fra kaminen. Men det varede noget før der blev badet rigtig i det badeværelse.

Else beholder sit kontorjob indtil 1945 og  arbejder herefter som medhjælpende hustru i gartneriet

Else beholdt sin kontorplads i Gammel Mønt og var der til 1945. Hun skulle nå bussen kl. 7 om morgenen for at nå til kontoret kl. 8.30. De første dage efter brylluppet var de sneet inde. Vestre Strandvej var helt lukket, så hun måtte over pløjemarken til Østre Strandvej. De røde Statsbanebusser kørte ikke ret tit – så kl. 7 var eneste mulighed om morgenen, og efter kontortid kl. 17 , S-tog fra Nørreport, kunne hun nå en bus fra Valby Station kl. 18.
Børges mor hjalp til i gartneriet, og en medhjælp Svend Larsen fik senere selvstændigt gartneri i Ishøj – nu er der camping- og sportsplads der.

Else blev først gartnermedhjælp, da hun sluttede sit kontorjob i 1945. I 1946 fik de en søn, Henning ( der blev ingeniør med arbejde på Flyvestation Jonstrup) Fra starten i 1935 til 1941 havde Børge Jensen en kommissær på torvet, der tog sig af salg af afgrøderne. Fra 1941 fik Børge Jensen i lastvogn med generator, og klarede derefter selv torvekørslen.

Gartneriet

Gartneriet dyrkede blomkål, ærter, rødbeder og grønkål og masser af porrer. Også frilandstomater, men det var ikke rentabelt. Men gartneriet var landskendt for sine radiser – de blev endda sendt til Grønland, Afrika og Kongens bord.

Der blev i alt bygget 5 drivhuse der leverede ½ million radiser på 5 uger. Frø blev omhyggeligt talt op, sået i rette afstand, nøjagtig 100.000 radiser i hvert hus – hvert hus høstet på én uge. Else bundtede. Resten af sommeren var der tomater i husene – de lå så brak én måned, og i januar igen tilsået med radiser.

I August måned 1945 regnede det så forfærdeligt, at de soppede og sejlede rundt mellem blomkålene. Børge kørte på torvet med kålene, de var fulde af orm, som havde søgt op i læ for regnen. Ladet på bilen var levende af alle ormene. Det var ikke godt for prisen.

Børges mor får en dramatisk død

Børges mor boede hele sit liv på Brøndby Strand. I 1953 gik hun hjem efter besøg hos Else og Børge, og blev kørt over af 2 biler på Køgevej, lige ved købmand Nielsen. Hun havde været et ualmindeligt stærkt menneske, så der skulle virkeligt noget graverende til, for at slå hende ud. Hun blev 85 år.

Gartneriets jorder udstykkes

I 1968 begyndte Glostrup Kommune at brandskatte gartnerierne. De blev beskattet som villagrunde. Børge Jensen havde en indtægt på 50.000, men blev sat i skat af 60.000. Det kunne de ikke leve med, så de besluttede at udstykke til villagrunde. Advokat Graf hjalp dem med dette – de måtte låne for at klare kloakering og veje, – og så håbe, at få solgt. Det var i ’68 inden priserne begyndte at stige. De fik 50.000 kr. for en grund – da én af dem blev solgt videre et par år efter var prisen det dobbelte.

Børge Jensen døde i 1997, blev begravet den dag, de havde været gift i 55½ år.