Byerne langs Køge Bugt: Greve

I midten af 1960′erne planlagde Greve Kommune en bymidte, som var væsentlig forskellige fra det nuværende Greve Midtby. I stedet for et lille center udarbejdede arkitekt Gunnar Wallevik en byplan med bl.a. fire højhuse på hver 16 etager, nyplantet egeskov, nyt gymnasium og nyt rådhus. I alt skulle der være boliger til 3000 indbyggere i Greve Strandby, som projektet blev kaldt.

Greve Strandby blev aldrig realiseret. Især udlejningsproblemer i andre totaltplanlagte byer og personlige holdninger i byrådet mod højhuse gjorde, at man gik bort fra planen. Alligevel er enkelte dele synlige. Greve Rådhus, Greve Gymnasium og den grønne allé bag gymnasiet ligger på Walleviks placering, og de træer i egeskoven, der nåede at blive plantet, er først for nyligt blevet fældet for at give plads til et regnvandsbassin.

Hvordan synes du den ideelle by ser ud? Skal spor fra de oprindelige planer bevares i nye planer eller ligefrem fredes?