Vejene til Hvidovre

Vejene til Hvidovre

fre d. 25. sep 2020

13:00 - 15:00
Fægtesalen

Alarmpladsen 6A

2650 Hvidovre

Spændende eftermiddage på Vejene til Hvidovre

Over tre fredag eftermiddage fortæller Poul Sverrild fra Forstadsmuseet om Hvidovre, forstæderne og byen.

Med afsæt i sin forskning om udviklingen af forstaden Hvidovre som del af Storkøbenhavn, taler Poul Sverrild om forstadshistorie og bolighistorie. Men det handler først og fremmest om lokaliteten Hvidovre og de livsvilkår, Hvidovre har budt på og udviklet. Der er så meget at undres over, glædes over, grædes over – og begynde at forstå.

Forstaden Hvidovre, kommunen Hvidovre, sognet Hvidovre, fodboldbyen og selvbyggerbyen. Hvidovre som samfundets laboratorium for boligbyggeri, Hvidovre som spisekammer for København, Hvidovre som ferieland, Hvidovre som tilflytterby o.s.v. o.s.v.

Det er alt sammen brikker til et puslespil med hjemstavnen som motiv.

Den kulturhistoriske vinkel handler ofte om, ’hvor det dog blev af’: Uskylden, naturen, stilheden, det rene vand, den gode plads og de uplanlagte tumlepladser for børn og unge.

Men den vinkel skal spejles i ankomstvinklen: Hvor kom borgerne fra, hvor kom de gode boliger fra, hvor kom de gode skoler og daginstitutionerne fra – hvor kom ’det gode liv i forstaden’ fra?

Poul Sverrild præsenterer og diskuterer i tre foredrag, hvorfor og hvordan Hvidovre og forstæderne blev, som de er blevet.

Hvidovre har først som kulturarvskommune og siden som hjemsted for Forstadsmuseet erobret sin egen historie, og nu er den nye viden tilgængelig i bogen “Vejene til Hvidovre”, men den nye viden skal fortsat deles og diskuteres, så den bliver en del af vores identitet.

Køb billetter her